• Germany Version English Version Spain Version France Version Polish Version
  • Wirtualizacja stanowisk pracy VDI. Telemedycyna
    W TRAKCIE REALIZACJI
    APLIKACJA PACJENT
    Aplikacja pacjent umożliwia gromadzenie informacji medycznych oraz nie medycznych do późniejszej analizy przez lekarzy specjalistów.
wybierz wygląd


Kolor witryny