• Polski

Partycypacja

Działalność medCLOUD.eu jest zbieżna z organizacjami pomagającymi w leczeniu i ratowaniu ludzkiego zdrowia oraz życia. Pragniemy współpracować ze wszystkimi organizacjami, dla których te wartości to podstawa działania.


Cel jest wspólny – pomoc medyczna ludziom niezależnie od miejsca, w którym się znajdują. Chcemy umożliwić jak najszybsze możliwości leczenia. Dzięki wykorzystaniu Platformy medCLOUD.eu działalność organizacji humanitarnych / pożytku publicznego będzie realizowana znacznie wydajniej, co przełoży się na poprawę stanu zdrowia osób najbardziej potrzebujących pomocy.


Platforma medCLOUD

Współpraca z organizacjami humanitarnymi jest dostosowywana dla każdej z osobna. Skontaktuj się z nami, aby dopasować usługi najlepiej spełniające Wasze kryteria

Współpraca z organizacjami pożytku publicznego / humanitarnymi z wieloletnim doświadczeniem pozwoli nam rozwijać i dopasować rozwiązania technologiczne oraz IT jak najbardziej odpowiadające rzeczywistym potrzebom pacjentów na całym świecie.

Oferujemy organizacjom humanitarnym wirtualną usługę usprawniającą pracę. Wykorzystane ono może być w sposób odpowiadający danej organizacji. Przyspieszenie przepływu informacji, zabezpieczenie oraz możliwość jednoczesnej pracy dla wielu osób z tymi samymi danymi, uporządkowanie struktury organizacji. Uporządkowana struktura danych. Szybka weryfikacja postępów działania.


wybierz wygląd


Kolor witryny