• Polski
Polityka Bezpieczeństwa Informacji w Medycynie

POLITYKA BEZPIECZEŃSTWA INFORMACJI

Polityka Bezpieczeństwa Informacji to zbiór wszelkich przepisów, regulaminów, obowiązków prawnych oraz innych dokumentów tworzących wymagania niezbędne do zapewnienia pewności działania rozwiązań medCLOUD.eu. Spójna PBI to nie tylko zbiór przepisów to także świadomość kadry zarządzającej przekazywana pracownikom i przekładająca się na bezpieczeństwo usługi końcowej. Klient ma możliwość zapoznania się z Polityka Bezpieczeństwa Informacji medCLOUD.eu

Stała kontrola obowiązującego stanu prawnego przekłada się na dostosowywanie rozwiązań dla spokoju naszych Klientów. Zapewnienie bezpieczeństwa z jednoczesnym łatwym i ergonomicznym dostępem nie jest łatwe. Przyłożyliśmy szczególny nacisk na to, aby zapewniając szyfrowane połączenie umożliwić szybki i intuicyjny dostęp dla każdego Klienta.

Najważniejsze aspekty polityki bezpieczeństwa

Określenie i klasyfikacja przetwarzanych zbiorów danych,
Zapoznanie się z prawem dotyczących posiadanych zbiorów danych,
Nadanie uprawnień dostępu do danych zależnych od wykonywanej roli,
Monitorowanie programowe jak i fizyczne dostępu do danych,
Szkolenie pracowników i stosowanie się do procedur przetwarzania danych,

Przykładowa polityka bezpieczeństwa informacji

Przykładowa PBI

Dowiesz się czym jest Polityka Bezpieczeństwa, znajdziesz przykładowy dokument tego typu - z którego będziesz mógł bezpłatnie korzystać w firmie.


Więcej


Skontaktuj się w sprawie Polityki Bezpieczeństwa

wybierz wygląd


Kolor witryny