• Polski

Transparentność

   Pamiętaj medCLOUD jest operatorem - Finansowanie leczenia oraz sponsorowanie badań jest bezpośrednio przekazywane wykonawcom wraz z aspektem odpowiedzialności za diagnozę.

Rodzaje projektów, którego podjął się medCLOUD.eu zawsze wymagają transparentności przepływu środków finansowych. Pozwala to odróżnić organizacje, dla których statut i jego zapisy nie są jedynie pustymi wyrazami. medCLOUD.eu dostarcza rozwiązanie elektroniczne dla personelu medycznego i pacjentów dla podnoszenia poziomu zdrowia na całej Planecie. Nie robimy tego bezinteresownie. Od każdego połączenie pobieramy stałą niezmienną opłatę. Wszelkie dotacje na leczenia konkretnych przypadków zostają na nie przeznaczone.

Możliwość sprawdzenia statystyk swojego konta pozwala zapoznać się dokładnie z przepływem środków finansowych przeznaczonych przez użytkownika na leczenie wybranych świadczeniobiorcy . Uzyskanie informacji dotyczących efektów leczenia pozwala mieć pewność, że nasze pieniądze zostały przeznaczone na właściwe cele.


Transparentność systemu dofinansowania procedur medycznych

Wierząc, iż osobiste działania są znacznie wydajniejsze od odgórnych nakazów, zachęcamy do wsparcia leczenia wybranych przypadków medycznych. Sami możecie Państwo wybrać osobę, której chcecie pomóc. Nie zważając na odległość Was dzielącą. Jeśli chcesz komuś pomóc wystarczy kliknąć. W łatwy sposób możesz powiadomić swoich znajomych poprzez portale społecznościowe o przypadku, który wymaga pomocy. Twoi znajomi sami zdecydują czy są w stanie udzielić pomocy.

Jeżeli chcemy, aby te rozwiązania odniosły sukces, obywatele muszą mieć do nich zaufanie. W związku z tym bardzo ważną kwestią dla medCLOUD.eu jest jakość usług, trasparentność polityki bezpieczeństwa danych oraz efektywność działania naszej platformy.


Platforma medCLOUD

Przyłącz się, pobierz aplikację pacjent. Sprawdź statystykę zachorowywalności na Swoim terenie.

Aktywnie sprawdzając statystyki pomagacie Państwo w prawidłowym i rzetelnym działaniu medCLOUD.eu, Wspomagając właściwe miejsca na świecie, w których pomoc jest najbardziej niezbędna. Otwartość naszego portalu wspomaga działania prozdrowotne, zaś działania społeczności pozwalają na efektywne ich wykorzystanie.

Twoja pomoc może być anonimowa lub imienna. Jeśli chcesz pokazać komu pomogłeś podziel się tą informacją poprzez portale społecznościowe.

Coroczny raport z działalności medCLOUD.eu obejmujący zagadnienia finansowania potzrebujących pacjentów będą dostępne dla zainteresowanych. Zarejestrowany użytkownik z potwierdzoną historią na Platformie będzie mógł w łatwy sposób zweryfikować rzetelność finansową Spółki.

Statystyka leczenia opublikowana przez medCLOUD.eu świadczy o ilości osób, które uzyskały pomoc od innych. Statystyka jest anonimowa. Na życzenie donator może uzyskać pełną informację nt. wykorzystania przekazanych środków pieniężnych. Twoje zaangażowanie pomaga, Platformie być przejrzystą i rzetelna dla innych użytkowników.


wybierz wygląd


Kolor witryny