• Polski

Wizerunek

Wsparcie międzynarodowych instytucji działających dla podniesienia poziomu zdrowia ludzi na świecie lub walczących o prawa człowieka pomoże nam rozwijać narzędzie medCLOUD.eu Wsparcie instytucji jest bardzo ważne dla budowania wizerunku zarówno dla medCLOUD.eu jak i dla instytucji. Wielowymiarowe wsparcie dla Projektu medCLOUD.eu pozwoli Instytucjom budować rzetelny wizerunek organizacji poważnie traktujących swą misję zapisaną w statucie. Platforma dostarczy kompleksowe narzędzie do propagowania oraz podnoszenia wiedzy medycznej na Świecie, stając się jednocześnie elementem sprawniejszej dystrybucji dobra, jakim kierują się instytucje.


Ludzkie korzyście jak rozwój elektornicznej dokumentacji pacjenta

Łącząc doświadczenie oraz dostęp platformy, skupienie organizacyjne lekarzy i innych instytucji z możliwościami technicznymi, rozwiązaniami IT oraz wykorzystując kreatywną siłę internetu zwiększacie jako instytucje lub organizacje non-profit, efektywność swoich działań do maksymalnego możliwego w dzisiejszych czasach poziomu.


7900 Organizacji Pożytku Publicznego

Duża ilość OPP powoduje brak możliwości dotarcia z pomocą do wybranych ludzi. Jednocześnie przejrzystość medCLOUD.eu w łatwy sposób ujednolica i kontroluje kierowanie środków do bezpośredniej pomocy ludzkiej. Zadba również o to żeby dedykowane przypadki trafiały do odpowiednich specjalistów.

Ośrodki wykorzystujące usługi GATECH S.A. dla medycyny zwiększają ilość odbytych wizyt, pozwalając na optymalizację harmonogramu przyjęć pacjentów przez lekarzy. Wszystko to poprawia wizerunek placówki medycznej w oczach pacjentów.


wybierz wygląd


Kolor witryny